โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Graphic Designer

Kasikorn Asset Management - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿18,000
  • รับผิดชอบงานออกแบบ
  • จัดทำ Artwork สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้บนสื่อออนไลน์ และสื่อประกอบการขาย 

Qualification

  • ปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถและความรู้ในการใช้ Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign และ Premier Pro เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในด้านการทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ หรือด้าน Graphic Design อย่างน้อย 1-2 ปี 
15 days ago

Related Skills

#illustrator#indesign#photoshop#premiere-pro

Contact

Kasikorn Asset Management
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

About Kasikorn Asset Management

โลโก้บริษัท Kasikorn Asset Management

Kasikorn Asset ManagementFinancial

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญ

กรุงเทพมหานคร