โลโก้บริษัท JMT Network Services Public Co., Ltd.

Programmer

JMT Network Services Public Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿45,000

รายละเอียดงาน

- เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเวลาที่กำหนด

- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและ ทดสอบโปรแกรม

- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework (Codeigniter,Yii , Laravel), MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript

- วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- * พิจารณาทั้งผู้มีประสบการณ์ และ นักศึกษาจบใหม่ *  

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC Codeigniter มีประสบการณ์การเขียน Javascript jQuery

- มีประสบการณ์การ BI (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์การเขียน MySQL,SQL SERVER

- สามารถรับแรงกดดันได้สูงมีความรับผิดชอบ 

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี

ท่านใดที่สนใจสามารถส่ง resume เข้ามาที่

email : pitcha.w@jmtnetwork.co.th (คุณพีท) 

2 months ago

Related Skills

#bi#javascript#jquery#mysql#php

Contact

JMT Network Services Public Co., Ltd.
187 อาคารเจมาร์ท ซอยรามคำแหง 157/1-2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

About JMT Network Services Public Co., Ltd.

โลโก้บริษัท JMT Network Services Public Co., Ltd.

JMT Network Services Public Co., Ltd.Other

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ Jaymart เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเ

กรุงเทพมหานคร