โลโก้บริษัท Jitta

Software Engineer, Back End (Node.js)

Jitta - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿65,000
SUMMARY

As a Software Engineer, Back End, you will play a crucial role in designing, developing, and maintaining the software for product operations. You will work closely with cross-functional teams to deliver robust and efficient software solutions. This position offers an exciting opportunity to learn and grow in a supportive environment.

JOB AREAS

All services modules according to fund services including users management, fund accounts, eKYC services, money transfers, portfolio management, accounting documents, customer communications, order management and report documents.

KEY RESPONSIBILITIES
 • Collaborate with experienced engineers to maintain, refactor, and improve the existing codebases, ensuring its maturity
 • Participate in documenting best practices and guidelines for the engineering department
 • Assist in designing solutions based on software requirements and architectural considerations
 • Implement code that meets our quality and standards criteria
 • Assist in monitoring, identifying, and resolving bug issues while maintaining responsible system SLAs
 • Maintain regular communication and synchronization with the engineering manager
 • Take ownership of assigned tasks, demonstrating enthusiasm for making progress
 • Collaborate with technical leads in designing effective systems
 • Participate in peer collaboration, including coding and code reviews
REQUIRED QUALIFICATIONS/EXPERIENCE
 • 1-4 years of experience in software development, with a focus on backend development
 • Familiarity with the JavaScript stack, including Node.js, and a preference for TypeScript knowledge
 • Familiarity with backend technologies, apis, databases
 • A willingness to learn about designing software systems
 • Strong analytical and logical thinking skills
 • Good communication skills
EXTRA POINTS
 • Prior experience development with Retool
 • Prior experience development with GraphQL
 • Experience in working in the financial or investment industry
BENEFITS AND PERKS
 • Free lunch and snacks
 • Health insurance
 • Annual medical checkup and vaccinations
 • Work-from-anywhere option
 • Fitness membership / Massage / Wellness classes
 • Training and conference sponsorship
 • Unlimited vacation days
 • Bonus based on company performance
 • MacBook provided
7 days ago

Related Skills

#api#back-end#javascript#nodejs#typescript

Contact

Jitta
Jitta House (เดินมาจาก MRT ลาดพร้าวได้) 1111/9-10 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

About Jitta

โลโก้บริษัท Jitta

JittaOther

Jitta คือ เว็บไซต์สำหรับการลงทุนแบบ Value Investing หรือ VI เว็บไซต์ของเราวิเคราะห์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในเมืองไทยและต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลาของนักลงทุนในการวิเคราะห์หุ้

กรุงเทพมหานคร