โลโก้บริษัท Jitta

Senior Software Engineer, Android

Jitta - Senior-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿65,000-฿95,000
SUMMARY

Jitta is changing the way the world invests, and we want you to help build Jitta. We’re looking for an experienced application engineer to work on Jitta products. You’ll work with our engineering team to build and maintain features that create rich and compelling experiences for millions of investors around the world.

Our engineering team is architecting a system that processes more than hundreds of millions of numbers a day. The massive amount of data impacts the success of investors all over the world. We tackle these technological complexities to take care of people’s financial well-being so they can get back to living their fullest life.

The main focus of this role is to build customer-facing products for Jitta to create and deliver features that improve user’s investment experiences and performance.

KEY RESPONSIBILITIES
 • Collaborate with product and QA teams to provide the best experience and best quality of Android applications for Jitta users
 • Work closely with backend engineers to ensure seamless integration between the mobile app and backend systems
 • Design, build, and maintain high-performance Android applications with the latest Android native technologies
 • Optimize application performance to deliver smooth user experiences and exceptional interface responsiveness
 • Collaborate in the development and maintenance of core components and frameworks for the Android app, ensuring code quality and maintainability
 • Troubleshoots complex technical issues and bugs, ensuring application stability and security
 • Participate in code reviews and technical discussions, fostering a culture of technical learning and growth within the team
 • Stay up-to-date with the latest Android mobile app development
REQUIRED QUALIFICATIONS/EXPERIENCE
 • At least 5 years of proficiency in Android mobile app development, with a strong command of JAVA or Kotlin programming languages
 • Demonstrated expertise in Android app development and optimization, familiar with Android app architecture and design patterns
 • Deep experience with Android development tools and common third-party libraries
 • Familiarity with GraphQL API integration, understanding of network communication, data parsing, and caching
 • Strong problem-solving and debugging skills, efficiently identifying and resolving technical issues
 • Excellent team player, capable of collaborating closely with cross-functional teams to drive project progress
EXTRA POINTS
 • Deep understanding of Clean Architecture design
 • Experience with React Native or cross-platform technology
 • Experience with Kotlin multi-platforms
 • Open-source project
 • Drink a beer!
BENEFITS AND PERKS
 • Free lunch and snacks
 • Health insurance
 • Annual medical checkup and vaccinations
 • Work-from-anywhere option
 • Fitness membership / Massage / Wellness classes
 • Training and conference sponsorship
 • Unlimited vacation days
 • Bonus based on company performance
 • MacBook provided
4 days ago

Related Skills

#android#graphql#java#kotlin#mobile-application

Contact

Jitta
Jitta House (เดินมาจาก MRT ลาดพร้าวได้) 1111/9-10 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

About Jitta

โลโก้บริษัท Jitta

JittaOther

Jitta คือ เว็บไซต์สำหรับการลงทุนแบบ Value Investing หรือ VI เว็บไซต์ของเราวิเคราะห์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในเมืองไทยและต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลาของนักลงทุนในการวิเคราะห์หุ้

กรุงเทพมหานคร