โลโก้บริษัท Jitta

Senior Data Scientist

Jitta - Senior-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿65,000-฿95,000
SUMMARY

Jitta & Jitta Wealth are dedicated to helping people achieve happier, wealthier, and more fulfilling lives through a straightforward, proven investment approach. As we rapidly expand our services to support investors globally, we seek an innovative and analytical individual to join our Data team.

As a Data Scientist, you will play a pivotal role in developing machine learning models to generate new business metrics, enhance product recommendations, optimize customer segmentation, and personalize marketing experiences, including chatbot interactions. Your expertise in data analytics will be crucial in driving our company forward with innovative solutions.

KEY RESPONSIBILITIES
 • Design, code, experiment, and implement models and algorithms to enhance customer experience, optimize business outcomes, and increase operational efficiency.
 • Partner with stakeholders to uncover valuable insights and deeply understand business cases through statistical data analysis.
 • Work on end-to-end analytical products, exploration, prototyping, testing, and production deployment.
 • Develop and promote best practices for analytics, including model development, standards, tools, and methodologies.
 • Design and produce clear, informative data visualizations to effectively communicate findings and recommendations to stakeholders.
REQUIRED QUALIFICATIONS/EXPERIENCE
 • 3+ years of experience in data science roles, with a proven track record of developing and deploying algorithms to solve complex business problems.
 • Excellent understanding of Machine Learning and Statistics and coding proficiency using related open source libraries and frameworks
 • Proficiency in SQL and python
 • Ability to learn new languages and technologies
EXTRA POINTS
 • Experience in Google Cloud Services is a plus (Bigquery, Dataflow, Pub-Sub, Vertex AI, Cloud Run, Cloud Function etc.)
BENEFITS AND PERKS
 • Free lunch and snacks
 • Health insurance
 • Annual medical checkup and vaccinations
 • Work-from-anywhere option
 • Fitness membership / Massage / Wellness classes
 • Training and conference sponsorship
 • Unlimited vacation days
 • Bonus based on company performance
 • MacBook provided
7 days ago

Related Skills

#data-analytic#data-engineer#data-science#machine-learning#team-management

Contact

Jitta
Jitta House (เดินมาจาก MRT ลาดพร้าวได้) 1111/9-10 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

About Jitta

โลโก้บริษัท Jitta

JittaOther

Jitta คือ เว็บไซต์สำหรับการลงทุนแบบ Value Investing หรือ VI เว็บไซต์ของเราวิเคราะห์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในเมืองไทยและต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็ว เพื่อประหยัดเวลาของนักลงทุนในการวิเคราะห์หุ้

กรุงเทพมหานคร