โลโก้บริษัท Jitta

Jitta

Financial

Jitta is moving quickly toward the forefront of a global investment revolution, and we’re looking for talented individuals who are passionate about helping millions of investors worldwide achieve better returns in as few steps as possible.

The algorithms would process 300 million numbers from almost 20,000 listed companies and translate them into Jitta Score and Jitta Line, two simple indicators of business quality and fair price, respectively. Based on these two information, the algorithms produce Jitta Ranking, a stock classification system that places the most “wonderful company at a fair price” at the top.

These algorithms help both newbies and seasoned pros identify potential investments in mere quick glances. They generate returns that outperform market indices around the world since 2009. And their solid performance underpin the success and reliability of our two unique long-term investment solutions: Jitta.com and Jitta Wealth

เราเป็นกลุ่มคนไทยที่เปี่ยมไปด้วยพลัง และรักที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราเอง ให้ก้าวไปสู่ระดับโลก ด้วยระบบการคำนวนคุณภาพบริษัท และ มูลค่าที่เหมาะสมของกิจการ (Jitta Score และ Jitta Line) ผ่านงบการเงิน มากกว่า300ล้านตัวเลข จากมากกว่า 20,000 บริษัท ทั่วทุกมุมโลก เพื่อช่วยให้นักลงทุนทั่วโลกได้ค้นพบกิจการที่ดี ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิดที่เรียบง่าย "wonderful company at a fair" ผ่านการพิสูจน์ด้วยระยะเวลามาอย่างต่อเนื่อง 

ตอนนี้เราพร้อม! ที่จะเติบโตและหาคนที่มีความฝันร่วมไปกับเรา

  • เกี่ยวกับบริษัท https://www.jitta.com/about 
  • อ่านบทสัมภาษณ์ Blognone ได้ที่นี้ https://www.blognone.com/node/79734
  • องค์ความรู้ด้านการลงทุน https://library.jitta.com/th 

Contact

1111/127 Ladphao Road Chantrakasem

Jitta jobs

0 results