โลโก้บริษัท JigsawGroups

Back-end Developer (NodeJS)

JigsawGroups - Senior-Level, Full time - บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿80,000

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Back-end Developer (NodeJS) 

หน้าที่หลัก

 • พัฒนา RESTful APIs โดยใช้ Node.js  
 • พัฒนาเชื่อมต่อ Database ได้ เช่น SQL Server, MySQL, NoSQL, MongoDB 
 • พัฒนาระบบด้วย Docker, Kubernetes, CI/CD 
 • เคยพัฒนาระบบด้วย Microservice จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Google Cloud Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ด้วย NodeJS ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง TDD, Unit Test 
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย Docker, Kubernetes, CI/CD 
 • ทำงานร่วมกับทีมงาน ในรูปแบบของ Scrum Methodologies ผ่าน Jira Software, Slack และอื่นๆ เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ 
 • รักการเรียนรู้ และพัฒนา ความรู้ความสามารถ ของตัวเองในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (บริษัทฯ จะจัดแบ่งเวลาให้ศึกษา ค้นคว้า และทำ Work Shop ในระหว่างเวลางาน)  
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน Website, WebApps ไม่น้อยกว่า 2-3 ผลงาน 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการะบวนการณ์พัฒนา Software (SDLC)  
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Microservice จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Google Cloud Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สนใจส่ง Resume & Portfolio และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มาที่ Email: hr@jigsawoffice.com หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 086-340-6895 (พีช HR)

*สัมภาษณ์เบื้องต้นผ่าน VDO Conference ผ่าน (Skype,Zoom,Google Meet,Line) 

a month ago

Related Skills

#database#docker#kubernetes#nodejs#restfulapi

Contact

JigsawGroups
1/1 รามคำแหงซอย 12 แยก2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

About JigsawGroups

โลโก้บริษัท JigsawGroups

JigsawGroupsInformation Technology

เราทำธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนา Corporate Website ขนาดใหญ่  งานพัฒนา Software ประเภท Web-Based Applications ประเภท E-Office Automation  รับงานด้าน Digital Business/ Digital Marketing แบบครบวง

กรุงเทพมหานคร