โลโก้บริษัท Jenbunjerd Co., Ltd.

ERP Software Programmer (Dynamics AX)

Jenbunjerd Co., Ltd. - Middle-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี
฿35,000-฿50,000

 รายละเอียดงาน 

1. พัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Dynamics AX เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร 

2. ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานระบบ AX ให้กับ user (หน่วยงานต่างๆในองค์กร) 

3. รายงาน ประสานงาน และสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ AX เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. สร้าง และ พัฒนา Service API เพื่อเชื่อมต่อระบบ Microsoft Dynamics AX และโปรแกรมอื่นๆ 

5. ค้นคว้า หรือสร้างตัวอย่าง software ตามที่ได้รับมอบหมาย และเขียนรายงาน 

 คุณสมบัติ 

1. วุฒิปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2. มีความสามารถในการพัฒนา software ดังนี้ 

· มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้ Microsoft Dynamics AX 2012X++ 2 ปี ขึ้นไป 

· สามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP และระบบงาน ERPได้ 

· มีประสบการณ์ในการพัฒนา SQL Reposting Service , เขียนคำสั่ง SQL Server 2014 

· ใช้ภาษา PHP ,ASP.Net ได้ และมีความรู้เกี่ยวกับ framework 

· มีความรู้ในเรื่อง web technology , web server , web service ,API 

· มีความรู้ในเรื่อง Responsive Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

· มีความรู้เรื่องการพัฒนา mobile technology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ network, เทคโนโลยีทาง internet, security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความรู้เกี่ยวกับ mobile technology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบคลังสินค้า ( WMS ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถเรียนรู้ได้เร็วและ มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

7. มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ปัญหา สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

8. ท่านที่เป็นเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร 

9. เดินทางไปบริษัทในเครือต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง  

a year ago

Related Skills

#api#asp.net#dynamicsax#oop#sql-server

Contact

Jenbunjerd Co., Ltd.
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 359 ถนนบอนด์สตรีท ( แจ้งวัฒนะ 33 ) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

About Jenbunjerd Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Jenbunjerd Co., Ltd.

Jenbunjerd Co., Ltd.Transportation

 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด"กว่า35ปี ที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ พร้อมก้าวเติบโตไปข้างหน้า"เรากำลังมองหาคนสปิริต มาร่วมสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมและบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา  ถ้

นนทบุรี