โลโก้บริษัท Jasmine Technology Solution Public Company Limited

Mobile Developer (iOS / Android)

Jasmine Technology Solution Public Company Limited - Entry-Level, Full time - ปากเกร็ด นนทบุรี

Job Responsibilities:

 • ออกแบบ พัฒนา ปรับใช้ และดูแลการทํางานของแอปพลิเคชันมือถือ บน iOS หรือ Android
 • จัดทําเอกสารเฉพาะด้านเทคนิคตามที่ต้องการ
 • ศึกษา ค้นคว้า และนําเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • เขียน Unit Test สําหรับแอปพลิเคชัน
 • แก้ปัญหาและข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

 

Qualifications:

 • การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา Computer Engineering, Information Technology, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญหรืออย่างใดอย่างนึง ใน React-Native, Swift, Objective-C, Kotlin หรือ Java 
 • iOS Developer:
 • — มีความเชี่ยวชาญใน iOS back-end service และ iOS Frameworks เช่น Core Data และ Core Animation
 • — มีความเชี่ยวชาญในหลักการออกแบบของ Apple Design และแนวทางการใช้งานอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชัน
 • Android Developer:
 • มีความเชี่ยวชาญใน Android Studio, Android SDK และ third-party libraries
 • — มีความเชี่ยวชาญในการ บริหารจัดการใช้ Local Database บน Android Platform
 • มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออกแบบ เช่น MVC, MVP, MVVM
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTful API กับ JSON และ XML รวมถึง 3rd party API
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม, การCache, การจัดเก็บข้อมูล และความปลอดภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและการเขียน SQL Query, NO SQL
 • มีความรู้ในการใช้งาน API การส่งข้อความผ่าน Cloud, การแจ้งเตือนแบบ Push, Realtime Database และ Google Analytics
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Git & GitHub
 • มีความรู้ด้าน UI/UX, Responsive Web และการออกแบบ CSS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่ 

20 days ago

Related Skills

#flutter#kotlin#mobiledeveloper#react-native#swift

Contact

Jasmine Technology Solution Public Company Limited
200 Moo 4, 9th Floor, Jasmine International Tower Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, 11120, Nonthaburi, Thailand, 11120

About Jasmine Technology Solution Public Company Limited

โลโก้บริษัท Jasmine Technology Solution Public Company Limited

Jasmine Technology Solution Public Company LimitedInformation Technology

Jasmine Technology Solution Public Company Limited, as ICT systems integrator, engages in turnkey solution business that includes procurement service, system design and integration of information and

นนทบุรี