โลโก้บริษัท J-ocean Solution Co.,Ltd

Front-End Developer

J-ocean Solution Co.,Ltd - Middle-Level, Full time - บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

รายละเอียดงาน- มีความรู้ความเข้าใจ Vue.Js - เข้าใจการออกแบบ HTML, JavaScript, CSS เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์ในการออกแบบ Responsive - มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมทำงานกับ RESTful Services and APIs - ใช้ Version control tools เช่น Git ในการทำงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี- มีความเชี่ยวชาญภาษา PHP และการใช้งาน Framework- มีความเชี่ยวชาญการใช้ฐานข้อมูล MySQL/MariaDB หรือ MangoDB- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา- ชอบเรียนรู้และอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ- ทำงานเป็นทีมร่วมกับ Designer และ Programmer ได้

a month ago

Related Skills

#frontend#html#javascript#vuejs#web-development

Contact

J-ocean Solution Co.,Ltd
เลขที่ 111/1 อาคารนวสร ชั้น 7 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

About J-ocean Solution Co.,Ltd

โลโก้บริษัท J-ocean Solution Co.,Ltd

J-ocean Solution Co.,LtdOther

บริษัท J-Ocean Solution เป็นบริษัท IT ที่ทำการพัฒนา software และ application โดยเป็นบริษัท start-up ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ทางเราได้พัฒนา Website และ Application, จัดทำกราฟิกดีไซน์ รวมทั้งออกแบบสื่อส

กรุงเทพมหานคร

More at J-ocean Solution Co.,Ltd

1 other opening