โลโก้บริษัท InterSET Research and Solution Company Limited

Backend/Senior Developer 2 ตำแหน่ง

InterSET Research and Solution Company Limited - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿65,000

หน้าที่ Backend/Senior Developer 

 • เขียน Code ในส่วนของ Server-side 
 • เขียน Code ให้เชื่อมต่อกับ Database 
 • ตรวจสอบ Code ส่วนของ Server-side มีความปลอดภัยและปราศจากช่องโหว่ต่างๆ 
 • ตรวจสอบ Code ส่วนของ Server-side มีการทำให้เหมาะกับปริมาณการรับส่งข้อมูลจำนวนมากๆ ได้ 
 • Deploy Code ให้เข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้บริการได้ 

มีคุณสมบัติดังนี้ 

 • ประสบการณ์ด้านการเป็น Backend Developer 1 ปี ขึ้นไป 
 • มีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมแบบ Workflow , Data Flow 
 • มีทักษะในการ Develop งาน ด้วย C# .Net การเขียน StoreProcedure เรียกข้อมูลจากDatabase 
 • ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลบน RDNBMS ได้แก่ Ms SQL Server , PostgreSQL 
 • มีความเข้าใจใน Framework เช่น MVC , Spring Framework 
 • สามารถเขียน Application Programming Interface (API) ทั้ง REST APIs และ SOAP APIs ได้ 
6 months ago

Related Skills

#c-sharp#oop#sql#sql-server

Contact

InterSET Research and Solution Company Limited
บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 3300/119 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About InterSET Research and Solution Company Limited

โลโก้บริษัท InterSET Research and Solution Company Limited

InterSET Research and Solution Company LimitedInformation Technology

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า (Custom Software Development) ทั้งในรูปแบบของเว็บแอบพลิเคชั่น และโมบายแอบพลิเคชั่น เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใ

กรุงเทพมหานคร