โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Software Tester

Internet Marketing Co., Ltd - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ออกแบบและเขียน Test Case ตาม Requirement- ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งส่วน Frontend และ Backend บนอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง Desktop, Mobile, Tablet และรายงานข้อผิดพลาดที่พบให้กับทีม Software Engineer- ร่วมประชุมและติดต่อประสานงานกับทีม Product Owner, Designer และ Software Engineer

คุณสมบัติและความสามารถ

- มีทักษะความรู้หรือเคยมีประสบการณ์ในการทดสอบด้วย Robot Framework, Selenium

- สามารถทดสอบระบบ Frontend และ ระบบ Backend [โดยเฉพาะ Tool postman]

- สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Test Case/Test script เมื่อได้รับ Requirement ได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการแบบ Agile ได้

- สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ

- มีความละเอียดรอบคอบ และเข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง

- สามารถทดสอบงานหลายโปรเจ็คพร้อมกันได้

a month ago

Related Skills

#automate#postman#test-case#testing

Contact

Internet Marketing Co., Ltd
63/4 ซอย อินทามระ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About Internet Marketing Co., Ltd

โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Internet Marketing Co., LtdInformation Technology

บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เราคือบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสื่อเว็บไซต์ เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ในเครือพันทิปเน็ตเวิร์ค ได้แก่ www.pantip.com, www.bloggang.com, www.pantown.com และ www.pantipmarket.

กรุงเทพมหานคร

More at Internet Marketing Co., Ltd

1 other opening

4 hours ago

Software Engineer (WFH)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 Internet Marketing Co., Ltd - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#mongodb#nodejs#react