โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Software Engineer

Internet Marketing Co., Ltd - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ปรับปรุงและพัฒนา api รวมไปถึงเวปไซต์ Pantip ตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆได้ดี

- ปรับปรุง วิเคราะห์ และพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติและความสามารถ

- มีความรู้สามารถใช้งาน HTML, CSS และ Javascript ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้สามารถใช้งาน PHP, Phalcon, Codeigniter ได้

- หากมีความรู้สามารถใช้งาน React, Redux จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีความรู้สามารถใช้งาน NodeJS, Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีความรู้สามารถใช้งาน Git, Docker, MongoDB จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์การใช้งาน Next.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์การใช้งาน Automation Test เช่น jest, puppeteer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบการทำงานเป็นทีม

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานได้เป็นอย่างดี

- สามารถศึกษาเรียนและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง

a month ago

Related Skills

#docker#mongodb#nodejs#react

Contact

Internet Marketing Co., Ltd
63/4 ซอย อินทามระ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About Internet Marketing Co., Ltd

โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Internet Marketing Co., LtdInformation Technology

บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เราคือบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสื่อเว็บไซต์ เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ในเครือพันทิปเน็ตเวิร์ค ได้แก่ www.pantip.com, www.bloggang.com, www.pantown.com และ www.pantipmarket.

กรุงเทพมหานคร

More at Internet Marketing Co., Ltd

1 other opening

3 days ago

Software Engineer (WFH)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 Internet Marketing Co., Ltd - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#mongodb#nodejs#react