โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Senior Software Engineer (iOS)

Internet Marketing Co., Ltd - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿45,000-฿75,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา iOS Application ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพัฒนา iOS Application ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชัน

คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีประสบการณ์การใช้งาน Cocoa, UIKit, Swift and XCode
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Alamofire, SwifyJson, Grand Central Dispatch
 • มีความเข้าใจ iOS Design และ Interface Guideline เพื่อร่วมมือกับทีม Design ออกแบบ Application
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Caching, Security, Lifecycle, Error Handling, Network Connectivity และ Asynchronous
 • มีประสบการณ์การใช้งาน RESTful Web Services
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ MVVM Pattern
 • มีประสบการณ์เผยแพร่ iOS Application บน App Store
 • มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Version Control ด้วย Git

สนใจสมัคร

hr@pantip.com l สมัครออน ไลน์  

4 days ago

Related Skills

#iosdeveloper#mvvm#swift#xcode

Contact

Internet Marketing Co., Ltd
63/4 ซอย อินทามระ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About Internet Marketing Co., Ltd

โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Internet Marketing Co., LtdInformation Technology

บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เราคือบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสื่อเว็บไซต์ เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ในเครือพันทิปเน็ตเวิร์ค ได้แก่ www.pantip.com, www.bloggang.com, www.pantown.com และ www.pantipmarket.

กรุงเทพมหานคร

More at Internet Marketing Co., Ltd

1 other opening

4 days ago

Software Engineer (iOS)

Entry-Level, Full time

฿25,000-฿60,000 Internet Marketing Co., Ltd - พญาไท กรุงเทพมหานคร
#atom#swift#xcode