โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Head of Design

Internet Marketing Co., Ltd - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการและวางแผนงานด้านการออกแบบให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร
 • วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ Task งานได้อย่างมืออาชีพ เพื่อกระจายงานให้ Designer ภายในทีม
 • บริหารจัดการ Designer ภายในแผนก รวมทั้งหา Best Solutions ให้ Designer ในทีมเมื่อพบปัญหา
 • ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Product ด้วยความเข้าใจและมีเหตุผล
 • จัดการประชุม ติดตามงานภายในฝ่ายให้เป็นไปตามแผนและทิศทางขององค์กร
 • ดำเนินกระบวนการ UX Process อาทิ User Survey, Research, Usability Testing
 • ออกแบบ User Flows, Site Maps, Wireframes และ Prototypes
 • นำเสนอและแชร์ความรู้ด้าน UX Design ต่างๆ ให้กับทีมและพนักงานภายในองค์กร
 • จัด Workshops กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกระบวนการ Design นั้นๆ
 • นำเสนองานอย่างมืออาชีพ สามารถสื่อสารแนวคิดและเสนอแนวทางออกแบบที่สร้างสรรค์

คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีประสบการณ์ใน User Experience Design
 • สามารถใช้ Software ด้านการออกแบบได้ดี เช่น Adobe XD, Overflow.io, Illustrator, Photoshops
 • มีความรู้เรื่องและประสบการณ์ในการใช้ Tools ต่างๆ ในการทำ User Testing
 • มีความรู้เรื่อง Design System และ Methodology ในกระบวนการ UX Design
 • มีความเข้าใจเรื่อง HTML5/CSS3 หรือกระบวนการทำงานของทีม Developer บ้างพอสมควร
 • มีประสบการณ์ด้าน Agile, Scrum หรือจัด Sprint งานภายในทีม
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยอมรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งรับแรงกดดันได้ดี

สนใจสมัคร

hr@pantip.com l สมัครออนไลน์ 

a year ago

Related Skills

#adobe-xd#illustrator#photoshop

Contact

Internet Marketing Co., Ltd
63/4 ซอย อินทามระ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About Internet Marketing Co., Ltd

โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Internet Marketing Co., LtdInformation Technology

บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เราคือบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสื่อเว็บไซต์ เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ในเครือพันทิปเน็ตเวิร์ค ได้แก่ www.pantip.com, www.bloggang.com, www.pantown.com และ www.pantipmarket.

กรุงเทพมหานคร