โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Data Scientist

Internet Marketing Co., Ltd - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในธุรกิจโดยละเอียดและสามารถหาข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการวิเคราะห์ได้ 
  • ออกแบบและนำเสนอแบบจำลองของข้อมูล (Vitualization) เพื่ออธิบายข้อมูลและเสนอแนวทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
  • สามารถแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล หรืออัลกอริทึมที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ค้นคว้า คิดค้น และสร้างโมเดล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้งานในด้านต่างๆได้

คุณสมบัติและความสามารถ

  • วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถใช้งาน Python ได้เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Pandas , Flask , PyMongo
  • สามารถใช้ Git ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  • เคยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาบ้าง : MongoDB, Dialogflow, Sklearn, Apache Airflow, Matplotlib

สนใจสมัคร

hr@pantip.com l สมัครออนไลน์ 

2 years ago

Related Skills

#dialogflow#matlab#mongodb

Contact

Internet Marketing Co., Ltd
63/4 ซอย อินทามระ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

About Internet Marketing Co., Ltd

โลโก้บริษัท Internet Marketing Co., Ltd

Internet Marketing Co., LtdInformation Technology

บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เราคือบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสื่อเว็บไซต์ เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ในเครือพันทิปเน็ตเวิร์ค ได้แก่ www.pantip.com, www.bloggang.com, www.pantown.com และ www.pantipmarket.

กรุงเทพมหานคร