โลโก้บริษัท Intelligence System Corporation Co.,LTD

Senior Developer (5 Years Exp+)

Intelligence System Corporation Co.,LTD - Middle-Level, Full time - สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

We are looking for an experienced developer to work on exciting innovation projects in Thailand. As part of your job, you will also participate in co-design solutions with management team, thus having the opportunity to affect the overall architecture and final product.

Job Description

 • Conduct a thorough analysis of the project requirements
 • Designing and developing Web-based application which implement MVC (Model-View-Controller) concept
 • Coding follow defined requirement specifications
 • Creating database schema that represent and support business processes
 • Code review & Unit Testing
 • Test and check all possible errors and bugs
 • Good Teamwork & Control the project according to timeline
 • Server & Network Set-up & Performance Monitoring
 • Able to work under pressure & time constraint
 • Able to planning, allocating and monitoring task with Junior programmer

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี เดินทางต่างจังหวัดได้ และมีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, CodeIgniter framework, Html, Css, Javascript, Extjs, Vue.js, React.JS, React Native, NodeJS, Golang หรืออื่น ๆ
 • มีความเข้าใจหลักการทำงานของ OOP
 • ใช้งาน MS-SQL, MySql, MongoDB, Cassandra มีความสามารถในการเขียน Store Procedure และใช้คำสั่ง SQL และ NoSQL 
 • สามารถใช้งาน Git Source Control ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้งาน JasperReport หรือ tool ที่ใช้ออกรายงานอื่น ๆ ได้
 • มีประสบการณ์การใช้งาน docker container technology (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทำงานในการคุมทีมงานมาก่อน ทำงานเป็นทีมเวิร์คได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดี พร้อมเติบโตไปกับองค์กรในตำแหน่งหน้าที่ท้าทายใหม่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในอนาคต เช่น บริหารจัดการ Start-up project
2 months ago

Related Skills

#codeigniter#extjs#javascript#php#vuejs

Contact

Intelligence System Corporation Co.,LTD
299/7 Krungthepkreetha road, Saphansung district, Bangkok, Thailand 10250

About Intelligence System Corporation Co.,LTD

โลโก้บริษัท Intelligence System Corporation Co.,LTD

Intelligence System Corporation Co.,LTDHealthcare

กรุงเทพมหานคร