โลโก้บริษัท Infochain

Full stack Developer

Infochain - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿50,000

 Job Highlights :

· BS degree in Computer Science, Computer Engineering or IT 

· Expertise in PHP /Java /Flutter /React /SQL/Python 

· A positive, can-do attitude, who naturally express 

 Must Have: 

· 3+ years experience with Ruby on Rails, NodeJS, or Go 

· Frontend experience such as HTML,JavaScript, Angular, CSS, SASS, jQuery 

· Experience with RESTful API 

· Experience with database systems (PostgreSQL, MongoDB, etc.) 

· Experience with Git 

· Experience in Blockchain 

 Qualifications :

· A positive, can-do attitude, who naturally expresses a high degree of empathy to others. 

· Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT. 

· 1-3 years experience in programming role 

· Front end experience such as HTML, PHP, JavaScript, Angular, CSS, SASS, jQuery 

· Expertise in Database Design, Accessibility and Security Compliance, RESTful web services and Git 

· Understanding of front-end technologies and platforms (Android,IOS,JavaScript, HTML5, ReactJS,Vue, NextJs and CSS3) - You will work in FullStack Team(Scrum Team)  

· Experience in automated testing platform,unit tests, continuous integration and continuous delivery (CI/CD) - Automate Testing Familiar with TDD, Jenkin  

· Experience in working with DBs eg. Oracle / MySql / NoSQL / Redis / ElasticSearch / MongoDB  

· Cloud - GCP or AWS or Azure Experiences will be advantage 

· Experience of using Microservices with container technology eg . Kubenetes, Docker will be advantage 

 

a month ago

Related Skills

#flutter#java#python#react#sql

Contact

Infochain
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 31 ห้องเลขที่ 3107 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

About Infochain

โลโก้บริษัท Infochain

InfochainInformation Technology

เราเป็นผู้ให้บริการ Blockchain Technology และ คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เรามีวิสัยทัศน์ในการนำ Blockchain Technology มาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำง

กรุงเทพมหานคร