โลโก้บริษัท Hato Hub

Senior UX Designer

Hato Hub - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

Who we are looking for

 • Ideally 3 years of experience in User Experience Design. New grad with great attitude and talent is also welcome.
 • A broad skill set in the area of User Experience, including Research, Information Architecture, Interaction Design, and Visual Design, with at least strength in one area
 • A good understanding of visual and interaction design
 • Ability to take a concept and materialize it so that stake holders can understand
 • Very fast learner. Great communicator.
 • Familiarity with Figma and Agile development is a plus.

What you'll get to do

 • Work closely with a Product Manager to shape the product vision through research, wireframes, sketches, and prototypes.
 • Work with management team to create UX Strategy for Hato Hub
 • Create design system for the whole design team to use
 • Develop User Interface design for Hato Hub’s project
 • Work with the development team to clarify the User Experience

Why should you join us :)

 • Work with rare and talented team to shape an important industry
 • Be an indispensable part of the team to drive product vision
 • Competitive Salary
 • Health Insurance
 • Free amazing food from Hato Hub stores!!
 • Budget for taking courses related to personal development
 • Work remotely

Contact:

jobs@hatohub.com

a month ago

Related Skills

#design#ux

Contact

Hato Hub
TTA Space by DraftBoard @ MBK Center ชั้น 6 รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

About Hato Hub

โลโก้บริษัท Hato Hub

Hato HubFood & Beverage

พวกเราเป็น Startup ที่ต้องการยกระดับ Food & Beverage industry โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อทำร้านอาหารมีระบบ ordering, delivery และ CRM ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและเพิ่มยอดขาย คุณจะได้ทำงานกับ founders ประสบ

กรุงเทพมหานคร

More at Hato Hub

2 other openings

4 days ago

Quality Assurance Engineer (QA)

Middle-Level, Full time

฿20,000-฿50,000 Hato Hub
#qa
3 days ago

Senior UX Designer

Middle-Level, Full time

฿30,000-฿60,000 Hato Hub - กรุงเทพมหานคร
#ux-design