โลโก้บริษัท IMOTIF

Junior Full Stack Developer

IMOTIF - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Job Description for Junior Full Stack

 • Collaborate closely with the Product and Project Teams on new feature, version, andtimeline reviews. 
 • Design and develop software architecture using RESTFul API. 
 • Quality control process using automated testing before collaborating with the QA Testerteam to define another bug and revise it before the product is released. 
 • Assist Customer Support and Service after receiving user problems or issues 
 • Maintain existing Ruby on Rails project

SKILLS, ABILITIES, AND KNOWLEDGE: 

 • Thorough understanding of script languages (Next.JS, React.JS, and Ruby) 
 • Good basic with object-oriented design, data structures, algorithm 
 • Good knowledge and skill MVC Web Framework 
 • Good knowledge in programming structure and performance 
 • GIT Comprehend 
 • Previous experience with an automated test framework 
 • Prior experience with cloud infrastructure and the deployment process is preferred. 
 • Knowledge of machine learning is advantageous. 

TECHNOLOGY:

 • JavaScript, Node.JS, Expres, Next.JS, React 
 • Wordpress 
 • Figma 
 • Ruby On Rails (Option) 

EDUCATION AND EXPERIENCE: 

 • A bachelor's degree in any field, but preferably one related to technology, such as computer science, technology, or engineering. 
 • 0-3 years of IT industry experience in software development, system analysis, and design. 
8 months ago

Related Skills

#html-css#nextjs#react#ruby-on-rails

Contact

IMOTIF
9 G Tower Grand Rama 9, #VO10022, 31st Fl. Rama 9 Rd. Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok, 10310

About IMOTIF

โลโก้บริษัท IMOTIF

IMOTIFInformation Technology

IMOTIF เป็นบริษัททางด้าน IT, Digital Transformation และ Telecommunication Service ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบและพัฒนาระบบ Software ปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ รองรับ Web และ Mobile Ap

กรุงเทพมหานคร