โลโก้บริษัท IMOTIF

Business Analyst

IMOTIF - Entry-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

Responsibilities:

 • Bridge the Gap: Analyze client needs, translate them into technical requirements, and communicate effectively with both clients and internal teams.
 • Odoo Expertise: Leverage your knowledge of Odoo ERP to configure solutions, identify gaps, and recommend best practices.
 • Project Management: Coordinate project lifecycles, manage timelines, and prepare progress reports to ensure smooth execution.
 • Proposal Powerhouse: Source IT tenders, collaborate on proposal development, and prepare compelling presentations for client acquisition.
 • Documentation Champion: Draft clear and concise meeting minutes, tender documents, and project reports for efficient communication and record-keeping.
 • Tech-Savvy: Stay current with IT industry trends and technologies to optimize solutions. (Bonus points for Odoo ERP knowledge!)

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Business Administration, Information Technology, or a related field.
 • 0-3 years of experience in business analysis, project coordination, or a similar role.
 • Strong communication, interpersonal, and organizational skills.
 • Excellent analytical skills with a problem-solving mindset.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).

Skills (Preferred):

 • Knowledge of Odoo ERP functionality and configuration.
 • Experience using UX/UI tools like Figma (for prototyping).
 • Familiarity with ER diagramming tools for data modeling.
 • Basic understanding of WordPress content management system (CMS).

 

submit cv to email : jobs@imotif.io

a month ago

Related Skills

#erd#figma#odoo#office365#testing

Contact

IMOTIF
9 G Tower Grand Rama 9, #VO10022, 31st Fl. Rama 9 Rd. Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok, 10310

About IMOTIF

โลโก้บริษัท IMOTIF

IMOTIFInformation Technology

IMOTIF เป็นบริษัททางด้าน IT, Digital Transformation และ Telecommunication Service ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบและพัฒนาระบบ Software ปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจ รองรับ Web และ Mobile Ap

กรุงเทพมหานคร