โลโก้บริษัท Icweb Co.,Ltd

Junior/Senior Front-End (On-site@Ratburana)

Icweb Co.,Ltd - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

THE ROLE:

 • จัดทำเว็บไซต์ โดยใช้ HTML , CSS และ JAVAScript สามารถเชื่อมต่อกับ API
 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ ให้เเป็นไปตามมาตราฐาน W3C และแสดงผลบน Web browser
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้ออกแบบ UI เพื่อพัฒนาวิเคราะห์และออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
 • ติดตาม และประเมินความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ของคู่แข่ง
 • ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

IDEAL CANDIDATE:
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ 3-5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา HTML, CSS และ JavaScript
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี
 • มีความสามารถในการพัฒนา Front-End โดยใช้ JavaScrip Framework ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และการปรับแต่งเบราว์เซอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีความรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
7 months ago

Contact

Icweb Co.,Ltd
345/25-26 The Headquarters, Intaraporn Rd., Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok, Thailand 10310

About Icweb Co.,Ltd

โลโก้บริษัท Icweb Co.,Ltd

Icweb Co.,LtdInformation Technology

บริษัท ไอซีเว็บ จำกัด (http://icweb.co.th/) เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 โดยธุรกิจหลักคือ การเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยได้รับความไว้วางใจจากกับองค์กรและบริษั

กรุงเทพมหานคร