โลโก้บริษัท iApp Technology

Project Manager

iApp Technology - Middle-Level, Full time - คลองหลวง ปทุมธานี
฿25,000-฿50,000

บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญให้บริการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence, หุ่นยนต์ Robotic, เว็บแอพพลิเคชั่น Web Application และ โมบายแอพพลิเคชั่น Mobile Application ของไทย เป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ด้านภาษาไทย (Natural Language Processing) ด้านภาษาไทยและภาษาอื่นๆในอาเซียน ให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ่นยนต์บริการ (Service Robot) แชทบอท (Chatbot) และอุปกรณ์ (Smart Devices) ต่างๆ สามารถเข้าไปลองดูสินค้าและบริการของบริษัทได้ที่ https://iapp.co.th 

บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด มีสินค้าและบริการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปฏิบัติการพูดคุยสนทนาภาษาไทยสำหรับหุ่นยนต์บริการ และ แชทบอท Chatbot ภายใต้ Brand ชื่อว่าเจ๊าะแจ๊ะ https://chochae.ai ทั้ง Chochae Robot และ Chochae Chatbot

ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบในออกแบบทีมเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในข้อจำกัดของลูกค้า และ scope งาน รวมถึง Timeline ที่โปรเจ็คกำหนดมา
 2. ดูแลความต้องการของ Product Owner/ลูกค้า และดำเนินการให้โปรเจ็คออกมาเป็นผลลัพธ์ที่พอใจทั้งฝ่ายพัฒนา และ Product Owner/ลูกค้า
 3. ควบคุมให้ Project สำเร็จตาม Timeline ทื่วางแผนไว้
 4. เข้าใจในด้านงบประมาณของโปรเจ็ค สามารถจัดการให้การทำงานอยู่ในงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในส่วน Production และเสนอแนะ Solution ให้กับทีมได้
 6. มีความเป็น Ownership สูง ในการรับผิดชอบต่อโปรเจ็ค และทีมได้

คุณสมบัติ 

 1. ปริญญาตรีในสาขา Software Engineer, Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Business Administration, Management Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารคน และทีมงาน
 4. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ IT (หากมี background ด้าน Programming หรือ SAโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์ในงาน Project Management ด้าน Software Development หรือ Web Development มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 6. (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความเข้าใจการพัฒนา Software แบบ Aglie
 7. (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของการบริหารจัดการโปรเจ็ค อาทิเช่น Prince 2, PMP, MSP เป็นต้น
 8. (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความเข้าใจใน Standard การดำเนินงานขององค์กรในด้าน Software Engineer อาทิเช่น ISO/IEC 29110 หรือ CMMI เป็นต้น
a month ago

Related Skills

#project-management#project-manager

Contact

iApp Technology
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด (อยู่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) 80/359 หมู่บ้านรังสิตบิสปาร์ค ซอยคลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย --- กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO

About iApp Technology

โลโก้บริษัท iApp Technology

iApp TechnologyInformation Technology

บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญให้บริการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence, หุ่นยนต์ Robotic, เว็บแอพพลิเคชั่น Web Application และ โมบายแอพพลิเคชั่น Mobile Application ของไทย

ปทุมธานี