โลโก้บริษัท iApp Technology

Javascript Full Stack Developer (6 positions)

iApp Technology - Middle-Level, Full time - คลองหลวง ปทุมธานี
฿25,000-฿40,000

กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO 

ความรับผิดชอบหลัก

 • พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น Web Application ด้วยภาษา Javascript ทั้ง Frontend และ Backend
 • พัฒนาระบบแม่ข่ายและ API Server แบบ REST (JSON, XML) ด้วย Node.JS
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับ Firebase และ Serverless Architecture อื่นๆ
 • มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สามารถ Scalable / ความพร้อมใช้งาน / ความยืดหยุ่น
 • หลงใหลเกี่ยวกับการลงมือเขียนโค้ด (Coding), ทดสอบ (Testing), เปิดให้ใช้งาน (Releasing), ตรวจสอบ (Monitoring) และสนับสนุน (Supporting) การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริง (Production)
 • มีความรักในการพัฒนาโปรแกรม - สามารถเรียนรู้และขับเคลื่อนด้วยตนเอง - สามารถช่วยและสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี
 • เชื่อว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีนั้นรวมถึง Code ที่ดี, การทดสอบที่ดี, เอกสารที่ดี, และการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับทีม Project Manager เพื่อร่วมกันวางแผนตารางการทำงาน การส่งมอบงาน และประเมินความเป็นไปได้
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับทีม UX/UI เพื่อร่วมกันสร้าง Web Application ให้ประสบการณ์​ผู้ใช้ตรงกับที่ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับทีม Support และ System Admin เพื่อดูแลให้ Web Application สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการอยู่เสมอ

คุณสมบัติจำเป็น

 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมากกว่า 1 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา JavaScript (Node.JS / Express.JS)
 • มีความสามารถในการพัฒนา Frontend ด้วย React, AngularJS, Vue.JS หรือ Framework อื่นๆที่ใกล้เคียง
 • เชี่ยวชาญในภาษา HTML/CSS, HTML5, CSS3
 • มีความเชี่ยวชาญในฐานข้อมูล SQL หรือ No SQL อาทิเช่น MySQL, MongoDB, ElasticSearch เป็นต้น
 • มีความรู้เชิงลึกและกว้างในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
 • สามารถใช้ Version Control อาทิเช่น Git, SVN ได้

คุณสมบัติเสริม (หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Container และการ Deploy Web Application อาทิเช่น Docker / Jenkins (CI/CD) / Kubernetes / Nginx
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ด้วย Firebase อาทิเช่น Realtime Database, Firestore, Cloud functions, Cloud Storage
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Caching Database อาทิเช่น Redis, Memcache เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Server ที่ปลอดภัย (Security)
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application บน Public Cloud อาทิเช่น Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft Azure
 • มีความเข้าใจที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการใช้รูปแบบการออกแบบในการเขียนโค้ด (Coding Design Pattern)
 • มีประสบการณ์กับวิธีการพัฒนา Aglie Software Development
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Test Driven Development
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ

กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO 

Related Skills

#expressjs#mongodb#nodejs#web-api#web-development

Contact

iApp Technology
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด (อยู่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) 80/359 หมู่บ้านรังสิตบิสปาร์ค ซอยคลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO

About iApp Technology

โลโก้บริษัท iApp Technology

iApp TechnologyInformation Technology

ผู้พัฒนา Web Application, Mobile Application และ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ตอบรับความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ กรอกใบสมัคร (1 นาที) ได้เลย

ปทุมธานี