โลโก้บริษัท iApp Technology

Chatbot JS Fullstack Developer (2 pos.)

iApp Technology - Middle-Level, Full time - คลองหลวง ปทุมธานี
฿25,000-฿50,000

กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO 

ความรับผิดชอบหลัก

 1. พัฒนา Platform พัฒนา Chatbot ภาษาไทย โดยร่วมมือกับทีม AI
 2. พัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเป็นบริการ (PaaS) โดยใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวและ / หรือสาธารณะ
 3. ร่วมมือกับธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจ / มีอิทธิพลต่อความต้องการทางธุรกิจ
 4. รักษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ / แนวโน้มในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Chatbots และ Solution ที่สอดคล้องกัน
 5. พัฒนาแอพพลิเคชั่น Chatbot
 6. พัฒนา REST / JSON API
 7. มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ สามารถ Scalable / ความพร้อมใช้งาน / ความยืดหยุ่น
 8. พัฒนาแอปพลิเคชันเว็บที่ตอบสนองได้ และรวมถึง API โดยใช้ Node.JS
 9. หลงใหลเกี่ยวกับการลงมือเขียนโค้ด (Coding), ทดสอบ (Testing), เปิดให้ใช้งาน (Releasing), ตรวจสอบ (Monitoring) และสนับสนุน (Supporting) การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริง (Production)
 10. มีความรู้เชิงลึกและกว้างในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
 11. มีความรักในการพัฒนาโปรแกรม - สามารถเรียนรู้และขับเคลื่อนด้วยตนเอง - สามารถช่วยและสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี
 12. เชื่อว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีนั้นรวมถึง Code ที่ดี, การทดสอบที่ดี, เอกสารที่ดี, และการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดี

คุณสมบัติ

 1. ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมากกว่า 1 ปี
 2. มีความเชี่ยวชาญในภาษา JavaScript / Node.JS / ExpressJS
 3. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล SQL หรือ No-SQL
 4. มีประสบการณ์และผลงานการพัฒนา Web Application ทั้ง Frontend และ Backend มาก่อน
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture Design)
 6. มีความเข้าใจที่ดีและแสดงให้เห็นถึงการใช้รูปแบบการออกแบบในการเขียนโค้ด (Coding Design Pattern)
 7. ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 8. ภาษาไทย (หากเป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. มีประสบการณ์พัฒนา Chatbot หรือ Vistual Assistance (ผู้ช่วยเสมือน) พัฒนาโดย Dialogflow หรือ Chatfuel (ไม่จำเป็น หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 10. มีประสบการณ์กับวิธีการพัฒนา Aglie Software Development (ไม่จำเป็น หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 11. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Test Driven Development (ไม่จำเป็น หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO 

Related Skills

#developer#dialogflow#fullstack#javascript#nodejs

Contact

iApp Technology
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด (อยู่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) 80/359 หมู่บ้านรังสิตบิสปาร์ค ซอยคลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO

About iApp Technology

โลโก้บริษัท iApp Technology

iApp TechnologyInformation Technology

ผู้พัฒนา Web Application, Mobile Application และ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ตอบรับความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ กรอกใบสมัคร (1 นาที) ได้เลย

ปทุมธานี