โลโก้บริษัท iApp Technology

AI and Machine Learning Engineer (2 pos.)

iApp Technology - Middle-Level, Full time - คลองหลวง ปทุมธานี
฿30,000-฿80,000

กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO 

ความรับผิดชอบหลัก

 • พัฒนาซอฟแวร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายด้านเช่นการประมวลผลข้อความ (Text), ภาพ (Images), เสียง (Speech and Voice), วีดีโอ (Videos), หรือ ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data)
 • จัดการ, ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ออกแบบโครงสร้างและปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆของโมเดลให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง
 • วิเคราะห์ความผิดพลาดของโมเดลและปรับปรุงให้โมเดลมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data จากข้อมูลจาก Internet, Social Network และ Dataset ต่างๆ

คุณสมบัติ

 • มีความเชี่ยวชาญภาษา Python
 • Regular Expression, SQL
 • ยินดีต้องรับทุกคนมีพื้นฐานความรู้จากโดเมนจากด้านต่างๆ (อาทิเช่น Computer Science, Medic Knowledge, Phychology, Linguistic, Image Processing, Industial Design, User Experience Design, Physic, Mathematic)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
 • (Optional) มีประสบการณ์ในการพัฒนาโมเดลทางปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ Tensorflow, Keras, Theno หรือ Pytorch
 • (Optional) มีประสบการณ์การทำงานหรือผลงานวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และพร้อมที่จะเรียนรู้

กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO 

Related Skills

#deeplearning#keras#python#pytorch#tensorflow

Contact

iApp Technology
บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด (อยู่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) 80/359 หมู่บ้านรังสิตบิสปาร์ค ซอยคลองหลวง 26 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย กรอกใบสมัคร (1 นาที): https://kobkrit.typeform.com/to/sYb8PO

About iApp Technology

โลโก้บริษัท iApp Technology

iApp TechnologyInformation Technology

ผู้พัฒนา Web Application, Mobile Application และ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ตอบรับความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ กรอกใบสมัคร (1 นาที) ได้เลย

ปทุมธานี