โลโก้บริษัท A I SYSTEM CO., LTD.

Mobile Developer

A I SYSTEM CO., LTD. - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿65,000

1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี ในลักษณะดังนี้ 

Mobile Application Programmer (กรณี iOS) 

- เข้าใจการเขียนด้วย Objective-C 

- มีพื้นฐานในเรื่อง UX/UI, Transition Animation 

- มีพื้นฐาน OOP และ MVC Design Pattern 

- สามารถประยุกต์ใช้งาน library เสริมได้ เช่นพวก UICountingLabel, MBProgress, MMDrawer, AFNetwork 

- ใช้ Tools ในการพัฒนา iOS App ได้อย่างน้อย 1 ตัว 

Mobile Application Programmer (กรณี Android) 

- เข้าใจการเขียนด้วย Java และ Android Dev 

- มีพื้นฐานในเรื่อง UX/UI, Transition Animation 

- มีพื้นฐาน OOP และ MVC Design Pattern 

- ใช้ Tools ในการพัฒนา Android App ได้อย่างน้อย 1 ตัว 

2. มีความรับผิดชอบสูงทั้งในการพัฒนาระบบและร่วม Implement ระบบที่พัฒนา 

3. มีพื้นฐานในการเรียกใช้งาน REST APIs 

4. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบที่โดดเด่น มีความแตกต่างจากระบบของคู่แข่ง มีเป้าหมายทำระบบระดับประเทศ 

5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาบน OOP concept และนำไป modify กับ new business logic เพื่อพัฒนาระบบได้ 

6. ทำงานร่วมกับ Business Analyst/System Analyst/Product Owner ในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี

7. มีความเข้าใจใน System Requirement และทำงานได้ตามเป้าหมายของระบบที่พัฒนา 

8. สนับสนุนการทดสอบและ deployment ได้เป็นอย่างดี 

9. สามารถสื่อสาร technology และ solutions ให้กับทีมได้เป็นอย่างดีทั้งส่วนที่เป็น technical และ non-technical 

10. Collaborate กับทีม ในการส่งมอบ quality และผลลัพท์ที่ดีในระบบที่พัฒนา

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทขึ้นไป ในสาขา Computer Science/ Computer Engineering/ Information Engineering/ Mathematics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามตำแหน่งที่สนใจ 

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร มึความเป็นทีม สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี  

2 months ago

Related Skills

#java#react

Contact

A I SYSTEM CO., LTD.
อาคารจี.พี.เฮ้าส์ ชั้น 2 71 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About A I SYSTEM CO., LTD.

โลโก้บริษัท A I SYSTEM CO., LTD.

A I SYSTEM CO., LTD.Information Technology

We have established since 2003, A I SYSTEM CO., LTD. is built to be No.1 CRM System Provider and Digital Transformation Provider. We are keep moving forward to achieve our goals and looking for new co

กรุงเทพมหานคร