โลโก้บริษัท i-secure

DevOps Engineer

i-secure - Entry-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

Role and responsibility:

 • Provisioning and monitoring infrastructure and software with the automated solution.
 • Design and build CI/CD process for developer team.
 • Maintain configuration of the cloud environment with centralizing configuration management.
 • Come up with the new ideas and processes to improve our core business process.
 • Sharing your knowledge with a team and the other engineers.
 • Take seriously about "security".

Qualifications:

 • 0 - 3 years of experience in IT-related fields.
 • Excellent in Python and Bash script.
 • Experience with Version Control System (VCS) like Git or Subversion.
 • Understanding the concept of continuous integration and continuous delivery, configuration management and container.
 • Understanding basic networking.
 • Have a CAN-DO attitude. Willing to learn new things.
 • Good communication in Thai and English.

Bonus Points:

 • Familiar with Continuous Integration and Continuous Delivery process (CI/CD).
 • Experience in Amazon Web Services (AWS), Docker, and Kubernetes. 
2 months ago

Related Skills

#bash#cybersecurity#git#itsecurity#python

Contact

i-secure
55 Pradiphat 17 Alley, Pradiphat Rd., Phaya Thai Sub-districtPhaya Thai District, Bangkok 10400

About i-secure

โลโก้บริษัท i-secure

i-secureInformation Technology

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (i-secure Company Limited) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเ

กรุงเทพมหานคร