โลโก้บริษัท i-secure

Cybersecurity Analyst

i-secure - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿70,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์พฤติกรรมหรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงลึก อาทิ เช่น การบุกรุกระบบเครือข่าย, การบุกรุกเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายที่สำคัญขององค์กร, การแพร่กระจายของมัลแวร์และพฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานภายในองค์กร
 • ติดตาม เรียนรู้ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือรูปแบบการทำงานที่อยู่ในข่ายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อทำงานร่วมกับทีมป้องกัน (Protection) ทีมเฝ้าระวัง (Detection) และทีมตอนสนองต่ออุบัติการณ์ (Response) ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ทีมงานและลูกค้า บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น และนำมาถ่ายทอดให้กับทีมงาน 

คุณสมบัติ

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย คณะหรือสาขาวิชา ถ้าสนใจด้าน Cybersecurity เป็นพิเศษ และแสดงให้เห็นได้ว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้ มีความหลงไหลและพร้อมจะเรียนรู้ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
 • สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cybersecurity Framework, Cyber Kill Chain หรือ MITRE's ATT&CK
 • มีความเข้าในหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น Network Security, Application Security, Data Security หรือ Endpoint/User Security เป็นต้น
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือยืดหยุ่นช่วงเวลาทำงาน (shift) และหมุนเวียนวันหยุดได้ (ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ)
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับการทำ SOC, Cybersecurity Analyst, Incident Response จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี Certification - GCIA, GCIH, CEH, ECSA, CySA+ หรือ Certificate ที่เทียบเคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากรักงานให้คำปรึกษา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2 months ago

Related Skills

#cybersecurity#itsecurity#security

Contact

i-secure
55 Pradiphat 17 Alley, Pradiphat Rd., Phaya Thai Sub-districtPhaya Thai District, Bangkok 10400

About i-secure

โลโก้บริษัท i-secure

i-secureInformation Technology

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (i-secure Company Limited) ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเ

กรุงเทพมหานคร