โลโก้บริษัท Hytexts Interactive Limited

Hytexts Interactive Limited

Information Technology

บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ eBook และ eReader บนเว็บไซด์ www.hytexts.com 

Contact
เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ห้อง 603 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

Hytexts Interactive Limited jobs

6 results

โลโก้บริษัท Hytexts Interactive Limited
UI DESIGNER
Entry-Level, Full time
฿20,000-฿30,000 Hytexts Interactive Limited - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#illustrator#photoshop#sketch
โลโก้บริษัท Hytexts Interactive Limited
NodeJS Developer
Entry-Level, Full time
฿20,000-฿40,000 Hytexts Interactive Limited - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#expressjs#javascript#nodejs#react#react-native
โลโก้บริษัท Hytexts Interactive Limited
IOS Developer
Entry-Level, Full time
฿20,000-฿40,000 Hytexts Interactive Limited - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#objective-c#swift#xcode
โลโก้บริษัท Hytexts Interactive Limited
Back-End Developer
Entry-Level, Full time
฿20,000-฿40,000 Hytexts Interactive Limited - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#javascript#mongodb#nodejs#web-service#xml
โลโก้บริษัท Hytexts Interactive Limited
Front-End Developer
Entry-Level, Full time
฿20,000-฿40,000 Hytexts Interactive Limited - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
#css3#html5#javascript#oop#xml