โลโก้บริษัท https://globalImplement.co.th

Mobile Software Developer จำนวน 1 ตำแหน่ง

https://globalImplement.co.th - Entry-Level, Full time - บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

 คุณสมบัติ 

- เพศชาย-หญิง 

- อายุ 20 ปีขึ้นไป 

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

- มีความสามารถและทักษะในการเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android หรือ IOS 

- มีความรู้ในฐานข้อมูล Microsoft SQLServer / MySQL 

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 

- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และตั้งใจจริง 

- สามารถปรับตัวได้ดีและเรียนรู้งานได้เร็วสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

- มีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จทันกำหนดเวลาซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

**ลักษณะงาน:** 

 

 

- พัฒนาโปรแกรมบน โทรศัพท์มือถือ 

- ดูแลปรับปรุง แก้ไข ระบบโปรแกรมเดิม 

- ทดสอบการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น 

 

a year ago

Contact

https://globalImplement.co.th
4/26 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ บึงกุ่ม

About https://globalImplement.co.th

โลโก้บริษัท https://globalImplement.co.th

https://globalImplement.co.thTelecommunication

บริษัท โกลบอล อิมพลิเม้นท์ จำกัดเป็นบริษัทพัฒนา Application ในชื่อ TouchEnTalk(www.touchentalk.com)เพื่อจำลอง Smartphone เป็นเสมือนวิทยุสื่อสารสำหรับใช้กับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่น

กรุงเทพมหานคร