โลโก้บริษัท https://globalImplement.co.th

https://globalImplement.co.th

Telecommunication

บริษัท โกลบอล อิมพลิเม้นท์ จำกัดเป็นบริษัทพัฒนา Application ในชื่อ TouchEnTalk(www.touchentalk.com)เพื่อจำลอง Smartphone เป็นเสมือนวิทยุสื่อสารสำหรับใช้กับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารกับระบบวิทยุ ได้โดยผ่าน MobileApplication IOS, Andriod และWindows และบริษัทยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในด้านการพัฒนา Software ในปี2015 จนถึงปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มของบริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด [www.intelligent.co.th]((www.intelligent.co.th))ซึ่งกำลังมีแผนขยายกิจการ ในกิจการด้านการพัฒนา Software บริษัทจึงต้องการผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของ Application ให้รองรับการขยายจำนวนผู้ใช้งานในระบบจำนวนมากๆและใช้งานพร้อมๆกัน โดยมีเป้าหมายในการให้ผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารแบบเดิม เปลี่ยนมาใช้ Applicationของเราซึ่งมีความสามารถเหมือนการใช้วิทยุสื่อสารแบบเดิมแต่สามารถใช้งานได้กว้างไกลกว่า 

    Contact

    4/26 ถนนคลองลำเจียก นวลจันทร์ บึงกุ่ม

    https://globalImplement.co.th jobs

    0 results