โลโก้บริษัท HOME dot TECH

Full stack Developer

HOME dot TECH - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿35,000

หน้าที่

 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับ Web และ Mobile App รวมถึงวิธีการใช้งานและวิธีการทำงานของแอพพลิเคชัน
 • พัฒนา Web Application ด้วยภาษา ที่ได้รับมอบหาย
 • พัฒนา API สำหรับเชื่อมต่อกับ Mobile Application หรือ Web Application
 • ประเมินระยะเวลาในการจัดทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบจัดทำงานให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกับทีมพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไข Bug ตามที่ได้รับแจ้งจากทีมทดสอบระบบ
 • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้การทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในด้าน NodeJS, MongoDB, JavaScript
 • มีทักษะในด้าน HTML5, JavaScript, CSS, React, React-native
 • Experience with Agile Methodologies
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ทันเวลา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล สามารถออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์การทำงานของระบบได้เป็นอย่างดี
 • รักในการพัฒนาระบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • 1+ years of experience in  Web Development And Mobile Development  (front- and back-end)

Related Skills

#html5#javascript#mongodb#react#react-native

Contact

HOME dot TECH
701 Engineering Centennial Building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

About HOME dot TECH

โลโก้บริษัท HOME dot TECH

HOME dot TECHInformation Technology

Home Dot Tech เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซ

กรุงเทพมหานคร

More at HOME dot TECH

1 other openings

โลโก้บริษัท HOME dot TECH

Data Engineer

Entry-Level, Full time

฿20,000-฿40,000 - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
#javascript#mongodb#nodejs#python