โลโก้บริษัท HOME dot TECH

Data Engineer

HOME dot TECH - Entry-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿20,000-฿40,000

หน้าที่

- ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และทำ ETL เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลกลาง

- จัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการใช้งาน

- ทำงานร่วมกับทีม data science, developer และ business

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- มีทักษะการเขียนโค้ดโดยใช้ภาษา Python และ NodeJS

- มีทักษะในด้าน SQL และ NoSQL

- มีใจรักในการทำงานกับข้อมูลที่หลากหลาย

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Architecture

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ทันเวลา

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะที่ดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ

- มีความรู้หรือสนใจด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

HOME dot TECH เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือเกิดจากที่ บริษัทโฮมบายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจสื่ออสังหาริมทรัพย์ จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อใช้ความรู้ตอบโจทย์ผู้บริโภค-ภาคธุรกิจและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริษัท HOME dot TECH

jobs@homedottech.com.

https://www.homedottech.com/

www.facebook.com/homedottech.official

2 years ago

Related Skills

#nodejs#nosql#python#sql

Contact

HOME dot TECH
701 Engineering Centennial Building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

About HOME dot TECH

โลโก้บริษัท HOME dot TECH

HOME dot TECHInformation Technology

Home Dot Tech เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซ

กรุงเทพมหานคร