โลโก้บริษัท HOME dot TECH

HOME dot TECH

Information Technology

Home Dot Tech เกิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Prop Tech ด้วยการนำเทคโนโลยี Data Science และ Machine Learning. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ แก้ปมปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริโภค ตลอดจนช่วยผู้ประกอบการวางแผนลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Contact

701 Engineering Centennial Building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

HOME dot TECH jobs

0 results