โลโก้บริษัท Home Buyers Guide Co.,Ltd.

Data Quality Control

Home Buyers Guide Co.,Ltd. - Entry-Level, Part time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿17,000-฿20,000

เงินเดือน 17k - 20k, สัญญาจ้าง 1 ปี 

สนใจส่งเมล์มาที่ jobs@homedottech.com 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลจากหลายแหล่งให้ตรงตามมาตรฐาน
 • ควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน
 • มีความอดทน ละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Excel ได้ดี
 • มีทักษะการใช้งานฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL  (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการใช้ภาษาโปรแกรม เช่น Python, R (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีและสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • ชอบและสนใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5 months ago

Related Skills

#excel#nosql#pylons#sql

Contact

Home Buyers Guide Co.,Ltd.
1895/97-98-99 ซ.ไปรษณีย์เสนานิคม ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 1895/97-98-99 Soi Senanikhom Post Office, Pahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, BKK.10900

About Home Buyers Guide Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Home Buyers Guide Co.,Ltd.

Home Buyers Guide Co.,Ltd.Real Estate

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน PropTech โดยเริ่มต้นจากการทำศูนย์ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ PropertyLines ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดมาเป็น Digital Media ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.Home.

กรุงเทพมหานคร