โลโก้บริษัท Home Buyers Guide Co.,Ltd.

Backend Developer

Home Buyers Guide Co.,Ltd. - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿45,000

กำลังมองหาทีมงานเพื่อ คิด วางแผน ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ชั้นหนึ่งของประเทศไทย home.co.th  

สนใจส่ง Resume มาได้ที่ pisuth@homedottech.com

หน้าที่

  • สร้างและดูแลระบบ Backend ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Home Buyer เพื่อให้ client ในทุกแพลตฟอร์ม เช่น Web และ Mobile App สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในด้าน NodeJS, MongoDB, JavaScript
  • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ทันเวลา
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
2 months ago

Related Skills

#javascript#mongodb#nodejs

Contact

Home Buyers Guide Co.,Ltd.
1895/97-98-99 ซ.ไปรษณีย์เสนานิคม ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 1895/97-98-99 Soi Senanikhom Post Office, Pahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, BKK.10900

About Home Buyers Guide Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Home Buyers Guide Co.,Ltd.

Home Buyers Guide Co.,Ltd.Real Estate

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน PropTech โดยเริ่มต้นจากการทำศูนย์ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ PropertyLines ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดมาเป็น Digital Media ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.Home.

กรุงเทพมหานคร