โลโก้บริษัท Home Buyer Group

Executive marketing

Home Buyer Group - Middle-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿35,000

Executive marketing คือ หนึ่งในทีม Online Marketing ที่มีหน้าที่ช่วยทำให้ product ต่าง ๆ ของHBG เติบโต โดยจะต้องคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือทำ และวัดผลแบบรายสัปดาห์ ภายใต้งบประมาณที่จำกัดของแต่ละ product เพื่อทำให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

เราต้องการคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเดินทางไปกับเรา ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง  

หน้าที่

 • รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และควบคุมงบประมาณของค่าใช้จ่ายการตลาดดิจิทัลทั้งหมด
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าสภาพตลาดและข้อมูลของคู่แข่ง เพื่อปรับแต่งทิศทาง / การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับแคมเปญ
 • จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงรูปภาพและเนื้อหาทั้งหมด)
 •  สร้าง, พัฒนา และ นำไปใช้การตลาดดิจิทัลและเนื้อหาบทความตามต้องการ  เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ ทาง Google Facebook หรือช่องทางการตลาดดิจิทัลอื่นๆ
 • วิเคราะห์ วัดผลและสรุปผลลัพธ์จากสถิติต่างๆ ได้   
 • ประสานงานและสื่อสารกับทีมอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด, การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ e-commerce, SEO และ Display Marketing, Facebook Ads, Google Ads, Content marketing
 • มีความเข้าใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • คุ้นเคยกับเครื่องมือวิเคราะห์เช่น Google Analytics และเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ, Facebook analytic
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ชอบศึกษา และ พัฒนาความสามารถตลอดเวลา
 • ชอบความท้าทายเพื่อพัฒนาตัวเอง
4 months ago

Related Skills

#analytics#facebook-ads#google-analytics#onlinemarketing#seo

Contact

Home Buyer Group
1895/97-98-99 ซ.ไปรษณีย์เสนานิคม ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

About Home Buyer Group

โลโก้บริษัท Home Buyer Group

Home Buyer GroupReal Estate

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน PropTech  โดยเริ่มต้นจากการทำศูนย์ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ PropertyLines  ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดมาเป็น Digital Media ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.Home.

กรุงเทพมหานคร