โลโก้บริษัท HOCCO

Javascript Developer

HOCCO - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿80,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ, พัฒนา และดูแล Website และ Web application
 • สามารถสอนงานและอธิบายในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบกับทีมได้
 • เขียน Test
 • ทำงานร่วมกับ Product Owner และ UX/UI Designer เพื่อพัฒนา Software ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และ เป็นมิตรกับผู้ใช้
 • พัฒนา POC, Prototype หรือ MVP ด้วนเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Software ของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถพัฒนา Software ด้วยภาษาเหล่านี้ได้
  • HTML + CSS/SASS/SCSS
  • Javascript
  • Typescript
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ Framework และ Platform เหล่านี้ได้ (ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมด)
  • React.js / Vue.js
  • Next.js / Nuxt.js
  • Node
  • Express
  • Nest
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบ และใช้ Database เหล่านี้ได้ (ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมด)
  • MySQL
  • MongoDB
 • สามารถใช้งาน GIT ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดเวลาได้
 • มี Positive mindset, ทำงานเป็นทีม และ สามารถรับฟัง Feedback ได้
 • ชอบพัฒนาตัวเอง และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 • ถ้ามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Test-Driven Development
  • Behavior-Driven Development
  • Automate Test
  • SOLID Principle
  • MVC, MVVM Architecture
  • REST API
  • Cloud platform (AWS, Google Cloud, Digital Ocean)
  • Linux command
  • CI/CD
  • Docker

สถานที่ทำงาน

 • ออฟฟิศ : บริษัท ฮอคโค จำกัด 226 ชั้น 4 อาคารวิเศษศิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • สถานที่ใกล้เคียง : 10 เมตร จากบีทีเอสสนามเป้า ทางออก 4
 • เวลา : 10:00- 19:00 / วันจันทร์ - ศุกร์ , เข้าออฟฟิศ 2 วันต่อสัปดาห์จันทร์และพุธ
 • สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดประจำปี, วันหยุดพิเศษของบริษัท, Snack, Buffet, Board Game, PS4, Nintendo Switch, Macbook Pro, Work from home 3 days, Outing ประจำปี, ครบปี Bonus ตามผลงาน
a year ago

Contact

HOCCO
VISETSIRI BUILDING, Phaholyothin Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400

About HOCCO

โลโก้บริษัท HOCCO

HOCCOInformation Technology

We are software house providing agile custom software development and digital solutions. Create digital products from User centered design.

กรุงเทพมหานคร