โลโก้บริษัท HOCCO

Javascript Developer [Middle level]

HOCCO - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ, พัฒนา และดูแล Website และ Web application
 • ทำงานร่วมกับ Product Owner และ UX/UI Designer เพื่อพัฒนา Software ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และ เป็นมิตรกับผู้ใช้
 • พัฒนา POC, Prototype หรือ MVP ด้วนเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Software ของบริษัท

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 1 ปี
 • สามารถพัฒนา Software ด้วยภาษาเหล่านี้ได้ (ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมด)
  • HTML + CSS/SASS/SCSS
  • Javascript
  • Typescript
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ Framework และ Platform เหล่านี้ได้ (ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมด)
  • Vue.js
  • Nuxt.js
  • Node
  • Express
  • Nest
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบ และใช้ Database เหล่านี้ได้ (ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมด)
  • MySQL
  • MongoDB
 • สามารถใช้งาน GIT ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดเวลาได้
 • มี Positive mindset, ทำงานเป็นทีม และ สามารถรับฟัง Feedback ได้
 • ชอบพัฒนาตัวเอง และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 • ถ้ามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Test-Driven Development
  • Behavior-Driven Development
  • Automate Test
  • SOLID Principle
  • MVC, MVVM Architecture
  • REST API
  • Cloud platform (AWS, Google Cloud, Digital Ocean)
  • Linux command
  • CI/CD
  • Docker
24 days ago

Contact

HOCCO
VISETSIRI BUILDING, Phaholyothin Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400

About HOCCO

โลโก้บริษัท HOCCO

HOCCOInformation Technology

Hocco is a digital agency creating online experiences - poised for precision in strategy, design and code. Our focus has always been to create intuitive and remarkable experience for people.

กรุงเทพมหานคร

More at HOCCO

2 other openings