โลโก้บริษัท HOCCO

Frontend Developer

HOCCO - Middle-Level, Full time - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿40,000

We need you!

Frontend Developer (Mid - Senior Level)

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อทำงานร่วมกับเรา

- ได้ร่วมสร้าง Software ที่ใช้ Practice ที่ดี และเป็นมาตราฐาน

- ได้ร่วมออกแบบ และสร้าง Solution ที่ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าได้ตรงจุด

- ได้ร่วมคิดค้น พัฒนา และส่งต่อ Tech Stack, Standard และ Practice ให้เป็น Core ของทีม

- ได้ร่วมสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่ให้ความสำคัญในการส่งมอบ Software ที่ดี และเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจให้กับลูกค้า

- การทำงานอย่างเป็นระบบทั้งการส่งมอบงานให้ลูกค้า และการประสานงานในทีม

Responsibilities & Skills:

- ออกแบบ และพัฒนา Software ให้เป็นไปตามมาตราฐาน, สวยงาม และมีประสิทธิภาพ

- เขียน Test เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า Software ทำงานได้ถูกต้อง

- ออกแบบ และร่วมพัฒนา Tech Stack, Standard และ Practice ในส่วน Frontend กับทีม

- ทำงานร่วมกับ Product Owner และ UX/UI Designer เพื่อพัฒนา Software ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และ เป็นมิตรกับผู้ใช้

Requirements:

- ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

- มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้ Framework Vue.js และ Nuxt.js (หรือ มาจากฝั่ง React ก็ได้ ถ้าอยากเรียนรู้ Vue) ใช้ Typescript เป็นหลัก

- สามารถทำ Code Review ได้

- ถ้าสามารถใช้ Storybook ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เข้าใจการออกแบบ UI และ UX ของ Website (พอสื่อสารกับ Designer ได้)

- เข้าใจกระบวนการทำงานแบบ Agile - Scrum และสามารถ Estimate Timeline, Prioritize ในส่วนของ Frontend ได้

สถานที่ทำงาน

ออฟฟิส : บริษัท ฮอคโค จำกัด 226 ชั้น 5 อาคารวิเศษศิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

สถานที่ใกล้เคียง : ติดบีทีเอสสนามเป้า ทางออก 4

ทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์

สวัสดิการ : ประกันสังคม, เงินพิเศษทำงานนอกเวลา, วันหยุดประจำปี

สนใจส่งโปรไฟล์ วันที่พร้อมเริ่มงาน และเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่

email: hello@hocco.co

3 months ago

Related Skills

#frontend#nuxtjs#vuejs#webapp#website

Contact

HOCCO
VISETSIRI BUILDING, Phaholyothin Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400

About HOCCO

โลโก้บริษัท HOCCO

HOCCOInformation Technology

Hocco is a digital agency creating online experiences - poised for precision in strategy, design and code. Our focus has always been to create intuitive and remarkable experience for people.

กรุงเทพมหานคร

More at HOCCO

1 other opening

4 days ago

Frontend Developer

Entry-Level, Full time

฿30,000-฿40,000 HOCCO - พญาไท กรุงเทพมหานคร