โลโก้บริษัท HG Robotics Co.,Ltd

Full stack (Intern)

HG Robotics Co.,Ltd - Entry-Level, Internship - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿1,999-฿9,999

ประเภทงาน: ฝึกงาน/สหกิจ/Part-time 

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่วน Front End และ Back End ตาม Requirement ขององค์กร
 • แก้ไขปัญหา และ ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบ สร้าง และ ออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ปรับปรุงและพัฒนา Web Application ให้มีประสิทธิภาพ 
 • วางแผนทำงาน ประสานงาน ร่วมกับทีมพัฒนาภายในและภายนอก

Qualification :

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack ในการพัฒนา Web Application(Responsive Website, UI/UX , ERP, Backoffice, Mobile App)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

Skills :

 • เขียนโปรแกรมบน HTML5, CSS3, JavaScript, PHP หรือ .Net
 • มีทักษะด้านฐานข้อมูล MySQL, Ms SQL, MongoDB
 • เคยพัฒนาหรือใช้ Framework : React.js , Node.js *** ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยคะ! CV, Resume หรือ Portfolio มาที่ nopchaluk.u@hiveground.com 
5 months ago

Related Skills

#backend#fronend#fullstack#nodejs#react

Contact

HG Robotics Co.,Ltd
254,14th floor Unisearch Building, Phayathai Rd.Wang-Mai Pathumwan,Bangkok 10330

About HG Robotics Co.,Ltd

โลโก้บริษัท HG Robotics Co.,Ltd

HG Robotics Co.,LtdInformation Technology

HG Robotics is a deep tech start-up company dedicated to create value and success through robotic innovation to leverage current and future industrial performance. We emphasize on robotic researches (

กรุงเทพมหานคร