โลโก้บริษัท Health at Home

Health at Home

Healthcare

"We Revolutionize Homecare"

Health at Home เป็น Health Tech Startup รุ่นใหม่ เราออกแบบประสบการณ์และใช้เทคโนโลยีพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเมืองในประเทศไทย ผ่านการทำความเข้าใจผู้ใช้ในทุกมิติ ทั้งคนไข้ ญาติ ผู้ดูแล แพทย์และพยาบาล ปัจจุบันเราให้บริการดูแลผู้สูงอายุมาแล้วกว่า 1,000 ครอบครัว

เราได้รับการลงทุนจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และ 500 Tuktuks กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่งเพื่อสร้าง Positive Impact และแก้ไข Real Pain ด้วยกัน!

 

    Contact

    Hangar Co-Working Space by dtac Accelerate จามจุรีสแควร์ ชั้น 2, ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

    Health at Home jobs

    0 results