โลโก้บริษัท H LAB

System Analyst

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿100,000

Job Description

 • Assessing the systems architecture currently in place and working with technical staff to recommend solutions to improve it.
 • Assessing the system architecture of new customer to provide solution based on our current architecture
 • Work with cross-functional “Solution Teams” comprised of product owner, data scientists, designers, clinicians, customer success managers, and more to assess, design, and develop new solutions for our customers
 • Prepare the software structure, integration api and database design of new stories to groom the backlog with technical staff
 • Tracking mechanisms for solution experiments and ensure that successful experiments get propagated back into solutions
 • Informing various stakeholders about any problems with the current technical solutions being implemented
 • Assist the product owner with keeping the backlog groomed
 • Ensure that new products, solutions, and incremental releases are efficiently and successfully delivered, by expertly facilitating the product & solution development lifecycle

Technical Requirement

 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • Strong proficiency in SQL
 • Understanding micro-service architecture
 • Strong understanding of end-to-end lifecycle for building and deploying enterprise SaaS products & solutions.
 • Familiarity with, and the ability to quickly learn more about, key machine learning concepts
 • Comfortable learning new healthcare interoperability standard and security protocol
 • Familiarity in network architecture best practice

Business/Operation Requirement

 • Experience with project/program management tools and techniques, with the ability to maintain a lightweight project management structure despite rapid solution iteration
 • A systematic, analytical, and detail-oriented approach to problem-solving, grounded in business use cases and end-user workflows
 • A startup mindset, with a willingness to “roll up your sleeves” and pitch in / fill in gaps wherever the team needs help

Technology stack

 • SQL Server
 • Azure Cloud
 • Typescript
 • NestJS
 • Angular / NextJS
 • Traefik / Linkerd
 • Kafka
 • ELK
4 days ago

Related Skills

#angular#azure#nestjs#sql-server#typescript

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร