โลโก้บริษัท H LAB

Quality Assurance Manager

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿80,000
Job Description
 • Hold regular 1:1's with team members.
 • Drive quarterly OKRs.
 • Conduct managerial interviews for candidates.
 • Manage agile projects and QA team.
 • Ensure proper timeline for quality engineering tasks in implementing Cortex to customer sites.
 • Keep test strategy updated to suite the product stage.
 • Create software quality reports to track progress.
 • Ensure test document and automation code easy to read and maintain.
 • Coordinates product testing processes.
 • Ensure automate test performance for each objective in our CI pipeline.
 • Having deep enough understanding in business process to ensure high quality test script of team.

Technology Stack Skills

 • Typescript, SQL
 • PlayWright, Jest, K6
 • Github Actions
 • Platform Web Application on Micro-services

Qualification

 • 3+ years experience in a Quality role or related position. Experience working with PlayWright or similar tools.
 • 3+ years experience in developing or testing software using languages Typescript
 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • Experience managing scrum project or agile project management
 • Experience in testing micro-Service applications.
 • Knowledge of web services, API, WebSocket, REST and RPC. 
20 days ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร