โลโก้บริษัท H LAB

Full Stack Software Engineer

H LAB - Middle-Level, Full time
฿50,000-฿70,000

H Lab is looking for Full Stack Software Engineers to help us build the next generation of healthcare services. You'll be joining a team of experienced entrepreneurs in an early stage startup targeting one of the biggest industries in the world - healthcare.

We are looking for teammates who are extremely driven, smart, and ambitious. We want people who are outliers, who are passionate about building the best product possible, and who are able to get things done faster than any normal person thinks is possible.

As a Full Stack Software Engineer at H Lab, you will be working with an agile team of Product Managers, Engineering Leads, and Designers, along with leaders of our different business verticals in order to deliver our business goals, and, most importantly, solve customer pain points.

Responsibilities
 • You’re an expert with deep programming experience using a variety of tools and languages.
 • You’ll write beautiful, well tested TypeScript both in the browser and on the server.
 • You’ll deploy code weekly, sometimes daily, to our kubernetes and serverless platforms.
 • You enjoy the challenge of accurately estimating your work and ensuring its on-time completion. You loath to have your co-workers discover bugs you've missed.
 • In addition to clear and frequent written communication, you'll conference regularly with team members to participate in standups and refine new features for the product.
 • You have strong opinions loosely held; you enjoy vigorously defending what you know to be right as much as you enjoy being wrong when the best answer wins.
What you'll bring to the table
 • Interest and experience in blockchain technologies and microservices is a plus.
 • Ability to think both in terms of high level technical architecture, as well as dive into low level business logic.
 • Open to learn new tools or skill sets.
 • Experience in an international, fast paced environment.
 • Experience in the following technology stacks:
  • Angular with RxJS
  • NextJS
  • NestJS
  • Neo4j, MSSQL, Redis
  • Kafka
  • RESTful API, Socket.io, gRPC
2 months ago

Related Skills

#angularjs#kafka#neo4j#nestjs#react

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร