โลโก้บริษัท H LAB

Software Engineer (Front-end, Back-end) - [Ad]

H LAB - Middle-Level, Full time
฿30,000-฿80,000

Job Description

 • Design and develop Realtime Web Application by Angular & React
 • Design and develop RESTful API, Realtime API with NestJS
 • Design and develop database structure with performance, flexibility and fast development in mind
 • Develop unit test to ensure software quality and help increasing development pace in long term
 • Working with other developer, designer, business analyst to design feature for the fastest delivery as an agile team member
 • Continuously learning and improving skill in technology and security

Nice to have

 • Experienced in Azure Solution

Technology Stack

 • Angular with RxJS
 • React
 • NestJS
 • Neo4j, MSSQL, Redis
 • Kafka, RabbitMQ
 • RESTful API, Socket.io, gRPC

Qualification

 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
2 months ago

Related Skills

#angularjs#kafka#neo4j#nestjs#react

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร