โลโก้บริษัท H LAB

Site Reliability Engineer Manager

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿90,000-฿110,000
A SRE Manager is ultimately responsible for system reliability, developer productivity and reducing time to market by striving to reduce technical debt of the services your SRE team supports. H Lab is seeking managers who are passionate about system reliability to influence and drive the strategic SRE mission. Job Description
 • Manage agile projects and SRE team
 • Drive quarterly OKRs
 • Drive efforts around, and ensure efficiency around product non-production and production environments automation
 • Ensuring incident response both in term of speed and quality.
 • Improve observability design of the system
 • Improve reliability design of the system
 • Participate in either the Release Manager Rotation OR the Incident Management on-call rotation to help ensure that the availability goals for Cortex are met
 • Hold regular 1:1's with team members
 • Conduct managerial interviews for candidates

Technology Stack Skills

 • GoLang, Python and Shell Script
 • Azure Cloud
 • Github Actions, ArgoCD
 • Terraform, Ansible
 • Kubernetes, Linkerd, Kustomize, Helm
 • ELK, Promotheus, Grafana

Qualifications

 • 3+ years of experience in a Cloud Engineer role or related position
 • Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure
 • Bachelor’s degree in computer science/engineering or information technology or equivalent experience
 • 3+ years experience in developing software using languages Python, Go or Java.
 • Experience managing scrum project or agile project management
 • Experience working with Linux/UNIX, Docker and Microsoft Azure
 • Experience with Micro-Service applications and cloud-based services, preferably MS Azure.
 • Knowledge of web services, API, WebSocket, REST and RPC.
 • Strong awareness of networking and internet protocols, including TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP and distributed networks.
 • Database experience, including knowledge of SQL and NoSQL, and related data stores such as SQL Server. 
7 months ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร