โลโก้บริษัท H LAB

Senior UX Designer

H LAB - Middle-Level, Full time
฿35,000-฿55,000

Job Description

 • Conduct, guide, and develop the best product design process and protocol that suits to H Lab and stakeholders
 • Create and improve B2B and consumer applications for both web and mobile experiences
 • Design seamless online & offline experience for medical staff and patient
 • Taking a product from the POC/Incubation phase into an enterprise-level paid service with the ability to innovate the user experience and strategy along the way
 • Participating in defining and driving strategic direction from a user experience perspective
 • Fosters collaboration both inside and outside the team, evangelizes and promotes UX within the company, and can juggle several high-level projects while delivering A-level work on all of them

Qualification

 • 3+ years of experience in UX Design or related position
 • Highly analytical as well as highly creative, and consistently demonstrates superb design, writing and presentation skills
 • Familiarity with user research, product/service design methodology, agile process
 • Confidently able to justify design decisions based on a thorough understanding of human-centered design methodologies
 • Ability to jump in where needed and expand the role. Experienced working in start-up or fast-growing environments is a plus.
 • Experienced working in health tech company is a plus
13 days ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออน

กรุงเทพมหานคร