โลโก้บริษัท H LAB

Senior Front-end Software Engineer

H LAB - Senior-Level, Full time - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿70,000-฿90,000
Job Description
 • Develop features and improvements to the Cortex product in a secure, well-tested, and performant way
 • Craft code that meets our internal standards for style, maintainability, and best practices for a high-scale web environment. Maintain and advocate for these standards through code review.
 • Consistently ship small features and improvements with minimal guidance and support from other team members. Collaborate with the team on larger projects.
 • You’ll work with Product Discovery Team and other stakeholders (Backend, UX, etc.) to iterate on new features within the Cortex product.
 • You’ll learn, collaborate and teach other Frontend Engineers. Everyone can contribute something new to the team regardless of how long they’ve been in the industry.
 • You’ll fix prioritized issues from the issue tracker.
 • You’ll help identify areas of improvements in the code base and help contribute to make it better
 • You’ll contribute to and follow our squad workflow process, alongside the H Lab community
 • Advocate for improvements to product quality, security, and performance that have particular impact across your team.
 • Solve technical problems of high scope and complexity.
 • Help to define and improve our internal standards for style, maintainability, and best practices for a high-scale web environment. Maintain and advocate for these standards through code review.
 • Provide mentorship for Junior and Intermediate Engineers in your section to help them grow in their technical responsibilities and remove blockers.
 • Consistently ship moderately sized features and improvements with minimal guidance and support from other team members. Collaborate with the team on larger projects.
 • Provide test report on Front-end to Software Engineering Manager 
Technology Stack
 • TypeScript 4+
 • Angular 14+ or NextJS 14+
 • Nx 14+
 • k6 & xk6
 • Sentry
 • Be able to use Docker & Kubernetes 

21 days ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร