โลโก้บริษัท H LAB

Senior Accounting Associate

H LAB - Middle-Level, Full time
฿30,000-฿40,000

Level: Senior Associate (H6)

The Accounting Associate role focuses on the financial operations and back-of-the-house accounting, which are crucial in driving the company forward. As a start-up, the team is small but highly involved - our Finance and Accounting team works closely with top management executives and founders in assisting with day-to-day operations. As an accounting associate, your primary duties include writing reports, providing data analysis and entry, and maintaining good relationships with company clients. To succeed in this career, you need excellent math, communication, and organizational skills.

Responsibilities

 • Verify and complete payment of invoices associated with accounts payable and ensures payments are charged to the appropriate accounts
 • Monitor and manage expense transaction and related documents from employees
 • Ensure AR receipts are matched, accounted and reconciled against consumer receivables Issue physical sales invoices in accordance with requirements
 • Send reminders and follow up on outstanding/overdue payments from debtors
 • Review financial documents for completeness and accuracy before they are submitted to clients or partners for approval
 • Prepare financial statements and reports including balance sheets, profit and loss statements, cash flow statements, and other documents that track the company’s financial status
 • Coordinate audits with other departments such as human resources, technology, and business to ensure that all aspects of the business are being reviewed
 • Prepare & process journal entries and perform month end closing tasks in accounting systems
 • Responsible for WHT and VAT preparation and filing
 • Check and verify to ensure all information is correct and follows company policy, the accounting standard and accounting principle, and accounting laws
 • Prepare and maintain detailed all balance sheet reconciliation
 • Safekeeping of accounting documents such as invoices and withholding tax certificates
 • Assist with any ad hoc task assigned

What you should bring to the table

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Minimum 2+ years of accounting experience
 • An in-depth understanding of Thailand’s accounting system and standard
 • Good level verbal and written communications skills.
 • In-depth understanding of entire Microsoft 365 suite.
 • Be able to close Financial Report is advantage
 • Strong service mind, good interpersonal skill, careful, communication & coordination skills with ability to work under pressure. 
a month ago

Contact

H LAB
2/4 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

About H LAB

โลโก้บริษัท H LAB

H LABHealthcare

We're growing! H LAB เราเป็นบริษัท Tech Company ที่เริ่มต้นจาก Healthcare Consulting firm ที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative Platform ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาระบบคิวและนัดหมายออนไ

กรุงเทพมหานคร